Eier av Tretten Kro og Motell (Bådstø AS) er
Chanpradab (Aung) Fjeldstad.
Født i Thailand 1975, og flyttet til Norge våren 2006.
Har 4 års universitetsutdannelse innen hotell og restaurantdrift, samt 20 års praksis.
Kjent i vide kretser for sin norske og thailandske mat, høy kvalitet til hyggelige priser.
E-mail: post@trettenkro.no Telefon: 413 11 260

  Sjefen sjøl, Aung ved grytene.

 
 
Altmuligmannen Egil treffes på
telefon;     957 62 530